Jelenlegi hely

1956. október – Ünnepségsorozat a forradalom 60. évfordulója alkalmából

Wittinghoff Tamás: „A budaörsi összefüggésekkel óvatosan kell bánni”

Kinek mit jelent 1956. október 23-dika? A 60. évforduló alkalmából Budaörs a szokásos koszorúzás és ünnepi beszédek mellett a Göncz Árpád utca tábláját illetve a Bibó István tér dísztábláit avatja fel, és ünnepi hangversenyekkel készül. Egyebek között ennek hátteréről kérdeztük előzetesen Wittinghoff Tamás polgármestert.

2016. október 19., szerda

Új utcanév táblák avatása is szerepel az idei városi 1956-os megemlékezés programjában. Miért és mi ennek az üzenete a jövő generációinak?

Nehezen találhattunk volna alkalmasabb pillanatot, hogy a Göncz Árpád utca tábláját, illetve a Bibó István tér dísztábláit felavassuk, mint október 23-a előestéjét, hiszen életüknek egyik döntő fordulópontja volt a forradalom. Idén ünnepeljük a 60. évfordulót. Nem véletlen, hogy az erre létrejött emlékbizottság támogatta a rendezvényünket. A két ember barátsága és sorsa összefonódik, melyben ’56 meghatározó jelentőségű. Soha nem alkudtak meg a diktatúrával, elveiket sosem adták fel. Együtt is raboskodtak a megtorlások időszakában, és mindkettőjük híre túlnyúlik az országhatáron. Bibó tanulmányai a demokráciáról és a társadalmi kérdésekről örökérvényűek, Göncz a szépirodalom terén alkotott maradandót. Göncz Árpád részt vett a rendszerváltás előtti ellenzék szervezkedéseiben, majd megadatott neki, hogy köztársasági elnökként részt vegyen a rendszerváltás utáni időszak politikai életében is. Nem véletlen, hogy közvetlen, szerény személyisége okán mindmáig a legnépszerűbb politikusa ezen időszaknak. Magasra helyezte a mércét és nagy űrt hagyott maga után. A kívánsága az volt, hogy ne az államférfiaknak fenntartott díszsírhelyen helyezzék végső nyugalomra, hanem barátja, Bibó közelébe. Mostantól Budaörsön is együtt lesz - ha képletesen is - a két barát, s a közterületi nevek őrzik emléküket.

 

Önről ismert, hogy jó barátságot ápol Mécs Imrével. Mesélne róla, hogy milyen ember és miért becsüli őt?

Megtisztelő, ha Imre barátjának tekint. Természetesen ő is meghatározó szerepet játszott az 1956-os forradalomban és rá is börtön várt a leverését követően. Ráadásul ő volt az első ember, akivel a rendszerváltás előtti időszakban ellenzékiként személyesen találkoztam. A formálódó ellenállás egyik szervezetének műszaki értelmiségét igyekezett összefogni. Ebből lett az SZDSZ természettudományos tagozata, melynek tagja lettem. Ő is egy nagyon csendes, szerény ember, jóllehet igen sok megpróbáltatáson ment keresztül. Jó példája annak, hogy egy vallásos, keresztény ember számára egyáltalán nem ellentmondás a másik ember, az emberi szabadságjogok, a demokrácia mély tisztelete, a liberalizmus humanista értékeinek képviselete.

 

Sokak szerint a budaörsi ’56-os emlékmű nem jó helyen van a Szakály Mátyás utca végén, mert kevesen látják. Miért éppen oda került?

A kézenfekvő az lett volna, ha az egykori bolt környékén helyezzük el, hiszen a forradalom budaörsi civil áldozatai ott veszítették el az életüket, nevüket ma emléktábla őrzi. Többségük kenyérért állt sorba. Csakhogy a főúton végképp nincs erre megfelelő tér. Végül a szakmai javaslatok alapján a testület így döntött, hogy a Szakály Mátyás utca végén a kis tér alkalmas. Azért annyi előnye ennek a helynek biztosan van, hogy az ünnep alkalmával könnyen lezárható a közterület, ahol sokan elférnek. A méltó emlékezés pedig semmiképp nem földrajzi kérdés.

 

Már utalt a budaörsi ’56-os eseményekre, melyről a Heimatmuseumban konferencia is lesz. Erről is szó lesz az ünnepi beszédében?

A beszédemben a kerek évforduló kapcsán tágabb összefüggésekről fogok beszélni, s természetesen megemlékezem a közterületi elnevezések kapcsán Bibóról és Gönczről. A budaörsi összefüggésekkel egyébként is óvatosan kell bánni. Az elmúlt évben hallhattunk ezzel kapcsolatban az egyik pártrendezvényen vaskos hazugságokat. Nincs annál szomorúbb, mint amikor politikai szándékok mentén hamisítják a történelmet. A tény az, hogy az áldozatok egy – a mai napig nem tisztázott okokból - erre jött szovjet tankból leadott lövések során veszítették az életüket. Tragikus a történet, hisz a „bűnük” az volt, hogy sorban álltak a bolt előtt.  Ami miatt viszont fontos az óvatosság, az a következő: voltak más budaörsi áldozatok is, akik a pesti harcokban veszítették el az életüket. Sajnos a helytörténészektől a mai napig nem sikerült arra vonatkozóan egyértelmű bizonyságot kapnunk, hogy melyik oldalon. Ilyen kérdésben tévedni viszont több mint hiba. Három megemlékezésen veszek részt és mondok beszédet az ünnep kapcsán. A Heimatmuseum rendezvényén, ahol kifejezetten a kérdésben szereplő témakört járják körbe, Kálóczi Imre alpolgármester képviseli a hivatalt.

(Az interjú elkészülése után megtartott konferenciáról beszámolónk: http://www.budaorsinaplo.hu/multunk/20161018/akie-a-fegyver-aze-a-hatalom)

 

Van-e saját, személyes élménye 1956-hoz kapcsolódóan?

Mivel 1958-ban születtem, közvetlen élményem nem lehet. Szüleim azonban sokat meséltek erről az időszakról. Édesapám a VIZITERV munkástanácsának titkára lett. Csak a csodának és az ottani vezetők tisztességének köszönhette, hogy nem lett következménye a forradalom leverése után. Az épület, ahol dolgoztak a Kossuth tér sarkán állt, és a sortűz idején, aminek a körülményeit a mai napig szintén nem tisztázták pontosan, bent dolgoztak a hivatalban. Ők is ki akartak menni a térre, de a munka miatt csak később indultak. Azután eldördültek a fegyverek az Földművelődési Minisztérium épületéről. Halottak mindenütt. Sokszor ennyin múlik az emberi élet… Érdekes, hogy mérnökként később magam is abban az épületben dolgoztam, Fónay Jenővel együtt, aki szintén ’56-os, s aki a rendszerváltás után, 1989-ben a POFOSZ elnöke lett (a társelnök államfővé választásáig Göncz Árpád volt), s velünk dolgozott egy bizonyos Göncz Benedek is, aki Göncz Árpád fia.

 

Meghívók a városi ünnepségekre: http://www.budaorsinaplo.hu/kozelet/20161011/1956-2016-meghivo

Meghívó a Sapszon kórus ünnepi hangversenyére: http://www.budaorsinaplo.hu/kultura/20161002/cantata-in-memoriam-1956-me...

A budaörsi Fidesz rendezvénye: http://fideszbudaors.hu/1956-os-megemlekezes-2016/

A Jobbik meghívója itt jobbra a  képgalériában!